Problematika financií môže byť pre niekoho veľmi zložitá. Štúdium financií je považované za celkovo náročnú oblasť. Reálne by som však povedala, že to nie je celkom tak. Ako študentka ekonomiky to viem posúdiť a práve pre to by sme sa mohli na to lepšie pozrieť. Samozrejme potrebujete mať aspoň trochu logického myslenia. Financie nie sú o ničom inom. Ja ako ekonómka sa pozriem na situáciu podniku a vidím hneď, čo z toho vyplýva. Malo by vám to ísť prirodzene, ak to tak nie je potom na to nie ste predurčený.

graf.png

Možno sa to niekomu môže zdať príliš ťažké, no vôbec to tak nie je. Pre človeka, ktorý to študuje je to úplne prirodzené. Nehovorím, že je to jednoduché ale nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Toto štúdium zahŕňa ekonomiku, účtovníctvo, bankovníctvo či finančné trhy. Je mnoho oblastí pod ktoré toto spadá. Všetky jednotlivé odbory sa ďalej delia a pri štúdiu sa dá ísť veľmi do hĺbky. Preto aby ste boli dobrým a úspešným musíte ovládať aj iné predmety ako sú napríklad matematika, či informatika. Predstavujú úplný základ finančníctva.
Matematika nie je o ničom inom ako o logickom myslení. Samozrejme sú určité postupy, ktoré sa naučíte a podľa toho riešite príklady. Potom sú tu však aj také príklady pri ktorých musíte najprv sami určiť niekedy len podľa pocitu, aký postup použijete. Tu sa ukáže, či ste určený na tento odbor alebo nie. Pri tomto odbore by ste sa nemali učiť veci len memoricky. Mali by ste ich chápať a vidieť jednotlivé súvislosti.

travlet.jpg

Potom je tu informatika. Tento predmet je úzko prepojený s ekonomikou, pretože počítač využívame takmer vždy. Účtovníctvo sa taktiež robí v programe. Dôležitou súčasťou finančníctva je aj štatistika. Pri nej je potrebné niekedy aj jednoduchšie programovanie. Pre to aby ste vedeli urobiť rôzne analýzy potrebujete ovládať rôzne funkcie napríklad v programe Microsoft Excel.