Detská univerzita UK

Tentokrát mám na mysli prázdninové vzdelávanie detí pod názvom Detská univerzita. Niekoľko rokov ju navštevovali moje deti a boli nadšené, takže informácie mám z prvej ruky.
Detských univerzít na Slovensku pribúda. Vyhľadajte si tú najbližšiu k vám. Podmienky prijatia, termíny a program sa určite líšia. My máme skúsenosti s Detskou univerzitou UK v Bratislave (ďalej DUK).

děti

DUKje určená deťom od 9 – do 14 rokov. Keď mal syn 15 rokov, skúsili sme požiadať o jeho zaradenie, ale slušne nás odmietli, takže veková podmienka je striktne daná. Ďalšou podmienkou prijatia je vyplnenie online prihlášky. Ide len o formality ohľadom osobných údajov. Netreba tam nič písať o výsledkoch v škole – na tom nezáleží. Po odoslaní vám príde potvrdzovací e-mail a výzva na zaplatenie účastníckeho poplatku, ktorý je momentálne 25 EUR. V cene je zahrnutý aj balíček s občerstvením, ktorý deti dostávajú ako súčasť každej prednášky. A môžem vám pošepkať, že balíčky sú naozaj výdatné.

Pred začiatkom DUK je treba prísť na zápis. Nemusí prísť dieťa, stačí rodič. Pri zápise dostanete tričko a šiltovku, ktoré si deti obliekajú na každú prednášku. Je to veľmi milá záležitosť, ktorá v nich povzbudzuje hrdosť a pocit spolupatričnosti. Každý rok je tričko a šiltovka inej farby. Ďalej dostanete index. Do indexu potvrdzujú prednášajúci dieťaťu účasť na ich prednáške. Ak má v indexe dostatok potvrdení, dostane na konci DUK diplom o absolvovaní. Dostatok potvrdení znamená 5 absolvovaných prednášok z 8, alebo 6 z 9 (podľa počtu týždňov, v ktorých sa vzdelávanie koná).

profesor

Súčasťou DUK sú aj iné aktivity, na ktoré sa deti môžu individuálne prihlásiť – workshopy, exkurzie, tvorivé dielne. Niektoré sú bezplatné, niektoré sa hradia zvlášť.
Prvý deň je aj dňom imatrikulácie. Tá prebieha v slávnostnom duchu v aule Univerzity Komenského za účasti významných osobností nášho politického, kultúrneho a vzdelávacieho sveta. Potom nasleduje prvá prednáška. Vzdelávanie sa koná formu prednášok počas celých letných prázdnin, a to jedenkrát do týždňa (v stredu) zhruba 1,5 hodinky. Sú prispôsobených veku a úrovni vzdelania detí. Prednášajúcimi sú absolútne kompetentní ľudia – vysokoškolský pedagógovia, výnimkou nie sú ani lektori zo zahraničia. Obsah sa týka rôznych zaujímavých tém z rôznych oblastí života a vedy. Je zverejnený spolu s menom prednášajúceho pred začiatkom prázdnin.

 Po každej prednáške dostávajú deti potvrdenie o účasti. Ak má dieťa v indexe dostatok potvrdení, dostane na konci DUK diplom o absolvovaní. Dostatok potvrdení znamená 5 absolvovaných prednášok z 8, alebo 6 z 9 (podľa počtu týždňov, v ktorých sa vzdelávanie koná).
A tým sme už na konci štúdia. Končí sa slávnostnou promóciu. Opäť za účasti významných ľudí.
DUKvám môžem vrelo odporučiť. V tomto roku (2019) bude mať projekt sedemnásť rokov od narodenia. To je už skoro dospelý človek.

About the Author

You may also like these

No Related Post