Ľudské zdroje ako najcennejšie aktívum

Každá spoločnosť sa skladá z viacerých častí, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a vďaka tomu môže firma fungovať ako jeden celok. Ak určitá časť nefunguje tak, ako má, dokáže sa to negatívne odraziť na fungovaní celej spoločnosti. Pre spoločnosť predstavujú najdôležitejšiu časť technológie a systémy, ktoré má k dispozícií, okrem toho tiež aj ľudské zdroje, ktoré […]

Stretnite sa so sex workerkou a prežite vzrušujúce chvíle

 Máte v poslednej dobe pocity samoty a akejsi prázdnoty? Viete, že vám niečo chýba a tušíte, že to je práve kvalitný sex? Áno, veď nič na tom nie je, ste vlastne jedným z mnohých, ktorým sa žiada vykonávať túto bežnú ľudskú potrebu. Lenže nie sú medzi nami len tí, čo majú sex pravidelne, resp. čo by mali milujúcu partnerku […]