Zviera, rovná sa zodpovednosť

Stále okolo seba vidím veľmi smutnú vec. Ľudia si zaobstarajú zviera, ktoré po čase skončí priviazané na reťazi, zatvorené v klietke alebo ešte horšie, vyhodené na ulici. Je potrebné si uvedomiť, že zviera, rovná sa zodpovednosť, a to nie na rok ani na dva, ale na dlhé roky. Kúpu alebo zaobstaranie zvieraťa, by ste preto mali poriadne […]