Dá sa určiť hodnota peňazí?

Áno, dá. Jedným zo spôsobov je miera výmenného kurzu. Obchodníci na trhu Forex, kde sa obchoduje s cudzími menami, rozhodujú o výmenných kurzoch. Berú pritom do úvahy ponuku a dopyt ako aj ich očakávania do budúcnosti. Z tohto dôvodu hodnota peňazí kolíše počas obchodného dňa. Ďalším spôsobom na určenie hodnoty peňazí sú štátne pokladničné poukážky. Tieto môžu byť jednoducho […]